Внимание! FAQ на первой старнице. Обсуждение моделей Keenetic в чёрном корпусе.
ZyXEL Keenetic, II - III серии: (LTE, DSL, VOX, Viva, Extra, Start [I, II], 4G [II, III], Lite [II, III], Keenetic [II, III], Omni [I, II], Giga [II, III], Ultra [I, II]) (часть 4)


В данной теме обсуждаются модели 2013 - 2016 годов выпуска. В чёрном корпусе.

Keenetic Start CPU: RT5350/MT5350 MIPS24Kc @360MHz (w/o HW_NAT) Flash: 4MB RAM: SDRAM 16bit 32MB

Keenetic Start II CPU: MT7628AN MIPS24Kc @575MHz (w/o HW_NAT) SPI Flash: 8MB RAM: DDR2 64MB

Keenetic 4G II CPU: RT5350/MT5350 MIPS24Kc @360MHz (w/o HW_NAT) Flash: 4MB RAM: SDRAM 16bit 32MB

Keenetic 4G III Rev. A CPU: MT7620N MIPS24Kc @580MHz (with HW_NAT) Flash: 8MB RAM: DDR1 64MB

Keenetic 4G III Rev. B CPU: MT7628N MIPS24Kc @575MHz (w/o HW_NAT) SPI Flash: 8MB RAM: DDR2 64MB

Keenetic Lite II CPU: MT7620N MIPS24Kc @580MHz (with HW_NAT) Flash: 8MB RAM: DDR1 64MB

Keenetic Lite III Rev. A CPU: MT7620N MIPS24Kc @580MHz (with HW_NAT) Flash: 8MB RAM: DDR1 64MB

Keenetic Lite III Rev. B CPU: MT7628AN MIPS24Kc @575MHz (w/o HW_NAT) SPI Flash: 8MB RAM: DDR2 64MB

Keenetic Omni CPU: MT7620N MIPS24Kc @580MHz (with HW_NAT) Flash: 8MB RAM: DDR1 64MB

Keenetic Omni II CPU: MT7620HN MIPS24Kc @580MHz (with HW_NAT) Flash: 8MB RAM: DDR1 64MB

Keenetic Extra CPU: MT7620A MIPS24Kc @580MHz (with HW_NAT) Flash: 16MB RAM: DDR2 128MB

Keenetic III CPU: MT7620A MIPS24Kc @580MHz (with HW_NAT) Flash: 16MB RAM: DDR2 128MB

Keenetic Viva CPU: MT7620A MIPS24Kc @600MHz (with HW_NAT) Flash: 16MB RAM: DDR2 128MB

Keenetic II CPU: RT6856 MIPS34Kc @700MHz (with HW_NAT) Flash: 16MB RAM: DDR2 128MB

Keenetic DSL CPU: MediaTek RT63368 MIPS 34Kc @700MHz (with HW_NAT) Flash: 16MB RAM: DDR2 SDRAM 128Mb

Keenetic VOX CPU: MediaTek RT63368 MIPS 34Kc @700MHz (with HW_NAT) Flash: 16MB RAM: DDR2 SDRAM 128Mb

Keenetic LTE CPU: MediaTek RT63368 MIPS 34Kc @700MHz (with HW_NAT) Flash: 128MB RAM: DDR2 SDRAM 128Mb

Keenetic Giga II CPU: RT6856 MIPS34Kc @700MHz (with HW_NAT) Flash: 16MB RAM: DDR2 256MB

Keenetic Ultra CPU: RT6856 MIPS34Kc @700MHz (with HW_NAT) Flash: 16MB RAM: DDR2 256MB

Keenetic Giga III CPU: MT7621ST MIPS1004Kc 880 МГц × 1 (with HW_NAT) Flash: 128MB RAM: DDR3 256MB

Keenetic Ultra II CPU: MT7621AT MIPS1004Kc 880 МГц × 2 (with HW_NAT) Flash: 128MB RAM: DDR3 256MB